Η χαμένη Γνώση του Χριστιανισμού: ακολουθώντας τα νήματα της Αρχαίας Σοφίας σε μια βαθύτερη ψυχολογική πραγματικότητα

Ένα από τα πράγματα που πάντα μου κινούσε την περιέργεια είναι η ιστορική βάση ορισμένων φιλοσοφικών και μεταφυσικών εννοιών. Παίρνουμε συχνά ως δεδομένο ότι τα πρότυπα και οι ιδέες της εποχής μας ήταν πάντα η βάση για την «αλήθεια» – και στην επιστημονική εποχή που […]

Read more

3 επίπεδα εξέλιξης της Συνειδητότητας. Εσύ σε ποιό βρίσκεσαι;

Υπάρχουν τρεις μεταμορφωτικές διεργασίες για την εξέλιξη της Συνείδησης. Είναι τρία επίπεδα ανάπτυξης. Σε αυτά τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης η κατάσταση και οι λειτουργίες της συνείδησης είναι τελείως διαφορετικές. Αν έχουμε επίγνωση αυτών των χαρακτηριστικών διαφορετικών σημείων, μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε σε ποια κατάσταση ανάπτυξης […]

Read more